Dystrybucja worków na odpady

Szanowni  mieszkańcy gminy Chorkówka informujemy, że worki na odpady segregowane będą wydawane w godz. od 900  do 1900 w następujących miejscowościach i terminach:

Dzień Miejscowość – miejsce wydawania
15 czerwca

(poniedziałek)

Bóbrka – Dom Ludowy

Poraj –  dystrybucja objazdowa (dostarczenie pakietu bezpośrednio do mieszkańców)

17 czerwca

(środa)

Chorkówka – Dom Strażaka

Świerzowa Polska – Dom Ludowy

18 czerwca

(czwartek)

Szczepańcowa – Remiza OSP
19 czerwca

(piątek)

Zręcin – Dom Ludowy

Żeglce – Dom Ludowy

22 czerwca

(poniedziałek)

Kobylany – Dom Kultury

Sulistrowa – Dom Strażaka

24 czerwca

(środa)

Kopytowa – Dom Ludowy

Leśniówka – Dom Strażaka

25 czerwca

(czwartek)

Machnówka – Dom Ludowy
26 czerwca

(piątek)

Draganowa – Dom Ludowy

Faliszówka – Dom Ludowy

Istnieje możliwość wyboru koloru worków według indywidualnych potrzeb.

Worki i naklejki można odebrać wyłącznie w miejscu zamieszkania.

W przypadku nieodebrania ww. materiałów w wyznaczonych terminach – należy kierować się po ich odbiór – do firmy FBSerwis Karpatia Sp. z o.o. zlokalizowanej w Szczepańcowej, ul. Przemysłowa 7 (dojazd od ul. Lotników w Krośnie), w każdy wtorek i czwartek w godz. od 1300 – 1500.