Unieważnienie przetargu

Nie udało się wyłonić Wykonawcy na dostawę i montaż kotłów gazowych w budynkach mieszkalnych w ramach projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gminy Dorzecza Wisłoki – projekt 3.3.1.”

Zarząd Związku Gmin Dorzecza Wisłoki zdecydował o unieważnieniu postępowania ze względu na to, że złożona oferta przekraczała kwotę założoną w budżecie projektu. Wiązałoby się to ze zwiększeniem wkładu własnego mieszkańca, bowiem dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego nie może zostać zwiększone.

Przetarg będzie powtórzony w najbliższym czasie, jednak ze względu na długotrwałą procedurę wyboru wykonawcy, otwarcie ofert odbędzie się dopiero na przełomie września i października br.