„Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Projekt 3.3.1”

Szanowni Mieszkańcy Gminy Chorkówka – uczestniczący w Projekcie „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Projekt 3.3.1

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki uprzejmie informuje, że w toku postępowania przetargowego na wybór wykonawcy instalacji kotłów gazowych oraz węzłów cieplnych, po wyborze najkorzystniejszej oferty, wpłynęło odwołanie na wybór wykonawcy do Krajowej Izby Odwoławczej. W tej sytuacji z przykrością informujemy, że planowane na listopad br. montaże kotłów w budynkach, gdzie występuje problem z dotychczasowym źródłem ciepła są niemożliwe z przyczyn niezależnych od Związku Gmin Dorzecza Wisłoki oraz od Gmin.

Szacowany pierwotnie termin pierwszych montaży na II połowę listopada br. liczony był przy założeniu wyboru wykonawcy i podpisaniu z nim umowy do połowy listopada 2020 r.

W obecnej sytuacji nie jesteśmy w stanie zapewnić pierwszych montaży w planowanych terminach.

Wniesione odwołanie spowoduje przesunięcie terminu podpisana umowy z Wykonawcą o około 2 miesiące. Terminy te wynikają z obowiązujących regulacji prawnych w zakresie postępowań przetargowych oraz terminów rozpraw w Krajowej Izbie Odwoławczej (KIO). Po pierwsze, w przypadku wniesienia odwołania do KIO istnieje ustawowy zakaz podpisania umowy z wybranym wykonawcą dopóki sprawa nie zostanie rozstrzygnięta przez ten organ. A po drugie, w związku z pandemią średni czas oczekiwania na rozprawę przed KIO wydłużył się do około miesiąca (zamiast 14 dni jak dotychczas).

Bardzo prosimy Państwa o wyrozumiałość. Zaistniała sytuacja powstała z przyczyn obiektywnych niezależnych od Związku Gmin Dorzecza Wisłoki i Gmin, tym niemniej przepraszamy za wszelkie niedogodności z nią związane.

Ze swojej strony Związek będzie czynił starania o maksymalne skrócenie terminu rozpatrzenia odwołania.

Ponadto przypominamy, że aby otrzymać dofinasowanie do wymiany kotła, prace te winien dokonać wykonawca wybrany w drodze przetargu. W przypadku samodzielnego zakupu i wymiany kotła przez mieszkańca koszty te będą niekwalifikowane.