Kończymy kolejne zadania

flaga i godłoPanująca aura sprzyja pracom remontowo-budowlanym. W ostatnim czasie Gmina zakończyła realizację dwóch zadań – utwardzenie działek w miejscowości Zręcin oraz  wykonanie parkingu przy budynku wielofunkcyjnym w Chorkówce. Koszt zadań wyniósł 306 896,83 złotych brutto.

W Zręcinie prace wykonywane były na ulicy Krzywej. Polegały one na: wyrównaniu podbudowy mieszanką żwirowo-piaskową, położeniu nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych z warstwa wiążącą i ścieralną, wykonaniu poboczy.

W Chorkówce prace prowadzone były przy budynku wielofunkcyjnym, gdzie swoje siedziby mają Centrum Usług Oświatowych oraz Wodociągi Gminne. W szerokim zakresie prac prowadzonych w ramach budowy parkingu było m.in. położenie krawężników, ułożenie palisady i nawierzchni z kostki brukowej, wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego oraz położenie nawierzchni – warstwy wiążącej i ścieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych.

Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych

  • wartość zadania 306 896,83  zł
  • dofinansowanie – utwardzenie działek w miejscowości Zręcin – 69 696,12 zł
  • dofinansowanie – wykonanie parkingu przy budynku wielofunkcyjnym w Chorkówce – 216 737,29 zł