Awarie, utrudnienia – co, gdzie i komu zgłaszać!

  1. Awaria sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, awaria na przyłączu wodociągowym lub kanalizacyjnym w tym także ważne sprawy związane z eksploatacją sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
  • Wodociągi miejscowości Szczepańcowa i Świerzowa Polska,
  • Kanalizacja miejscowości Szczepańcowa, Świerzowa Polska, Zręcin, Machnówka, Bóbrka.

Zgłoszenia należy kierować do:

Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej – Krośnieński Holding Komunalny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
ul. Fredry 12,  38-400 Krosno

Całodobowe pogotowie wodociągowe – 994 lub 13 47 48 994

  1. Awaria sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, awaria na przyłączu wodociągowym lub kanalizacyjnym w tym także ważne sprawy związane z eksploatacją sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
  • Wodociągi miejscowości: Bóbrka, Chorkówka, Draganowa, Faliszówka, Kobylany, Kopytowa, Leśniówka, Machnówka, Zręcin i Żeglce.
  • Kanalizacja miejscowości: Chorkówka, Leśniówka, Żeglce, Draganowa, Sulistrowa, Kobylany, Kopytowa.

Zgłoszenia należy kierować do:

Kierownika Wodociągów Gminnych – Jerzego Szubry tel. 13 43 869 76

Adres Zakładu:

Wodociągi Gminne Gminy Chorkówka

Chorkówka 143

38 – 458 Chorkówka

e – mail: wodociagi@chorkowka.pl

  1. Sprawy związane z zimowym utrzymaniem dróg

Odpowiedzialnym za każdą z miejscowości jest sołtys danego sołectwa. Interwencję w sprawie wykonania odśnieżania, czy też posypywania dróg gminnych należy zgłaszać do sołtysa miejscowości, której dotyczy interwencja. Sołtysi poszczególnych miejscowości decydują o kolejności użycia sprzętu na drogach gminnych.

Nadzór nad zimowym utrzymaniem dróg gminnych z ramienia Urzędu Gminy prowadzi inspektor Stanisław Lula, tel. 134386952, w godzinach pracy Urzędu.

 

Bóbrka Czarnota Stanisław 13 42 227 98

693 859 788

Chorkówka Liwosz Stanisław 13 43 133 64, 691 865 160
Draganowa Chodak Stanisław 134317227, 601571137
Faliszówka Szczepanik Ireneusz 134314248, 664 657 939
Kobylany Samborowski Jan 887761747
Kopytowa Munia Tomasz 783 770 083
Leśniówka Gradowicz Małgorzata 887 770 026, 134313536
Machnówka Malczewski Zdzisław 13 43 183 58, 669584828
Poraj Baran Małgorzata 134314406, 602213005
Sulistrowa Czaja Gabriel 609 160 998
Szczepańcowa Żołna Marta 724261254
Świerzowa Polska Kawalec Bogusława 502745866
Zręcin Prętnik Ryszard 13 42 214 91, 508 375 703
Żeglce Skalska Iwona 606853093

!!! Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie odpowiada za drogi powiatowe na terenie gminy Chorkówka.

Numery kontaktowe:

Dyżurny Zimowego Utrzymania Dróg z Obwodu Drogowo-Mostowego w Dukli – 13 43 300 20 (całą dobę)

Zimowe Utrzymanie Dróg nadzorują:
– dyrektor PZD – tel. (13) 43 75 797 (pon. – pt. w godz. 7.00 – 15.00),
– sekretariat – tel. (13) 43 75 796 (pon. – pt. w godz. 7.00 – 15.00).

Wykaz dróg powiatowych: http://www.pzdkrosno.pl/drogi.htm

  1. Awarie oświetlenia ulicznego należy zgłaszać do sołtysów poszczególnych miejscowości lub do UG Chorkówka, w godzinach pracy Urzędu, pod nr. tel: 13 438 69 52
  2.  Informacje o włączeniach prądu – https://pgedystrybucja.pl/planowane-wylaczenia