Dlaczego worki z odpadami nie zostały odebrane?

Przypominamy: każdy właściciel nieruchomości otrzymał indywidualne kody z podziałem na rodzaj odpadów. Kody obowiązkowo należy nakleić w widocznym miejscu na worku odpowiedniego koloru. Firma odbierająca odpady została zobowiązana do dokonywania odczytów kodów z wszystkich worków. Worki z odpadami bez naklejonych kodów nie będą zabierane!

Pozostawione worki z odpadami, zostaną odebrane w kolejnym terminie wywozu, po ich odpowiednim oznaczeniu – poprzez naklejenie odpowiedniego kodu kreskowego.