Zbiórki odpadów wielkogabarytowych

Informujemy mieszkańców, że w marcu odbędą się zbiórki odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów problemowych oraz innych odpadów niebezpiecznych. Odpady odbierane będą sprzed posesji, należy wyłożyć je najpóźniej do godziny 7.00 w dniu zbiórki, w widocznym miejscu.
Terminy zbiórek:
➡️ 5 marca (piątek) – Kopytowa, Leśniówka, Poraj, Machnówka,
➡️ 10 marca (środa) – Draganowa, Faliszówka, Kobylany, Sulistrowa,
➡️ 15 marca (poniedziałek) – Świerzowa Polska, Chorkówka,
➡️ 24 marca (środa) – Szczepańcowa, Żeglce,
➡️ 31 marca (środa) – Zręcin, Bóbrka.
 
Przypominamy o obowiązujących zasadach przeprowadzanej raz w roku zbiórki odpadów wielkogabarytowych.
 
Oddajemy:
✅ meble i inne odpady wielkogabarytowe (w tym stolarka okienna i drzwiowa),
✅ odpady elektryczne i elektroniczne np. pralki, lodówki, odkurzacze, telewizory, radioodbiorniki, komputery, żelazka– należy podkreślić, że odpady te muszą być kompletne. Zdemontowane odpady elektryczne i elektroniczne, nie zostaną odebrane !
✅ baterie i akumulatory, przeterminowane leki, igły, strzykawki, tekstylia, odzież, żarówki
i świetlówki, opakowania po olejkach silnikowych, smarach, opakowania po środkach ochrony roślin, opakowania po aerozolach.
 
Nie oddajemy:
❎ zużytych opon,
❎ popiołu i odpadów paleniskowych,
❎ odpadów zielonych
❎ zdemontowanych elementów pojazdów samochodowych (zderzaki, części karoserii itp.).
 
Uwaga ❗️❗️❗️
Odpady elektryczne i elektroniczne muszą być kompletne.
Sprzęt zdemontowany, rozkręcony nie będzie odbierany!
Zbiórka dotyczy odpadów powstających wyłącznie w gospodarstwach domowych.
Odpady powstające w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej nie będą odbierane!