XXXV nadzwyczajna sesja VIII kadencji Rady Gminy Chorkówka

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)
z w o ł u j ę
XXXV nadzwyczajną sesję VIII kadencji Rady Gminy Chorkówka.
Obrady odbędą się w dniu 29 kwietnia 2021 r. (czwartek) o godz. 16.00
w sali narad Urzędu Gminy Chorkówka

Porządek obrad:
Otwarcie sesji.
1. Stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Gminy Chorkówka z dnia 22 marca 2021 r.
4. Sprawozdanie z posiedzenia komisji stałych.
5. Podjęcie uchwał:
a) Podjęcie uchwały Nr XXXV/278/2021 w sprawie przyjęcia sołectwa Sulistrowa do „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” – PROJEKT
b) Podjęcie uchwały Nr XXXV/279/2021 w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Sulistrowa – PROJEKT
c) Podjęcie uchwały Nr XXXV/280/2021 w sprawie przekazania w drodze darowizny na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Maksymiliana Kolbe w Kopytowej, działki stanowiącej własność Gminy Chorkówka – PROJEKT
d) Podjęcie uchwały Nr XXXV/281/2021 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres 5 lat – PROJEKT
e) Podjęcie uchwały Nr XXXV/282/2021 w sprawie rozpatrzenia petycji – PROJEKT
f) Podjęcie uchwały Nr XXXV/283/2021 w sprawie rozpatrzenia petycji – PROJEKT
g) Podjęcie uchwały Nr XXXV/284/2021 w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krośnieńskiemu na realizację zadania publicznego – PROJEKT
h) Podjęcie uchwały Nr XXXV/285/2021 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok – PROJEKT
i) Podjęcie uchwały Nr XXXV/286/2021 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chorkówka – PROJEKT
6. Sprawy bieżące, oraz wolne wnioski i udzielanie na nie odpowiedzi.
7. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy Chorkówka.
8. Zakończenie obrad.

Przewodniczący
Rady Gminy Chorkówka
Maciej Sekuła