Samochód dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żeglcach

314 samochodów dla jednostek OSP w całej Polsce. Wśród nich także samochód dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żeglcach.  Te dobre wiadomości od Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej napłynęły do nas 5 maja br. Po pozytywnym rozpatrzeniu naszego wniosku znaleźliśmy się w gronie 19 podkarpackich gmin, które otrzymają samochody. Niedługo wysłużony STAR 266H z 1985 r, zastąpiony zostanie nowym średnim samochodem ratowniczo – gaśniczym – powiedział Grzegorz Węgrzynowski Wójt Gminy Chorkówka.

Zakupy samochodów zostaną zrealizowane przez jednostki OSP przy dofinansowaniu:

  • NFOŚiGW / WFOŚiGW – 60,7 mln zł,
  • dotacji KSRG – 44,9 mln zł,
  • dotacji MSWiA – 19,6 mln zł,
  • środków pochodzących z odpisów z firm ubezpieczeniowych – 14,5 mln zł.

Łączna wartość przekazanych samochodów dla 314 jednostek wyniesie około  244 mln zł.

Dziękuję za wsparcie którego udzielił nam Poseł na Sejm RP Piotr Babinetz, Prezes WFOŚiGW Adam Skiba, były Komendant PSP w Krośnie Mariusz Bienczak oraz obecny Komendant Zbigniew Nowak– Grzegorz Węgrzynowski Wójt Gminy Chorkówka.

Zdjęcie: https://www.gov.pl