65.000,00 zł dla Gminy Chorkówka

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przekazał dotację Gminie Chorkówka w wysokości 65.000,00 zł na zadania pn: „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Szczepańcowa i Kobylany”🚜🚜🚜.