XXXVI sesja VIII kadencji Rady Gminy Chorkówka

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)
z w o ł u j ę
XXXVI sesję VIII kadencji Rady Gminy Chorkówka.
Obrady odbędą się w dniu 8 czerwca 2021 r. (wtorek) o godz. 15.30
w sali narad Urzędu Gminy Chorkówka

Porządek obrad:

 

Otwarcie sesji.

  1. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XXXV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Chorkówka z dnia 29 kwietnia 2021 r.
  4. Sprawozdanie Wójta Gminy Chorkówka z działalności międzysesyjnej.
  5. Sprawozdanie Wójta Gminy Chorkówka z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2020.
  6. Informacja i ocena sytuacji kadrowej w szkołach oraz omówienie harmonogramu remontów w szkołach.
  7. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorkówce za 2020 rok.
  8. Przyjęcie oceny zasobów pomocy społecznej za 2020 rok.
  9. Sprawozdanie z posiedzenia komisji.
  10. Podjęcie uchwał:

a) Podjęcie uchwały Nr XXXVI/287/2021 w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie w roku 2021 przez Gminę Chorkówka do programu „Akademia Małych Zdobywców” – PROJEKT
b) Podjęcie uchwały Nr XXXVI/288/2021 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Chorkówka na rok szkolny 2021/2022 – PROJEKT
c) Podjęcie uchwały Nr XXXVI/289/2021 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2021 – PROJEKT
d) Podjęcie uchwały Nr XXXVI/290/2021 w sprawie w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Krośnieńskiemu na realizację zadania publicznego – PROJEKT
e) Podjęcie uchwały Nr XXXVI/291/2021 w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miasta Krosno w 2022 roku na realizację zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej i technicznej dla zadania „Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w miejscowości Dukla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie” – PROJEKT
f) Podjęcie uchwały Nr XXXVI/292/2021 w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2021 – PROJEKT
g) Podjęcie uchwały Nr XXXVI/293/2021 w sprawie w sprawie udzielenia dopłaty do odprowadzonych ścieków dla zakładu budżetowego „Wodociągi Gminne Gminy Chorkówka” – PROJEKT
h) Podjęcie uchwały Nr XXXVI/294/2021 w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres 5 lat – PROJEKT
i) Podjęcie uchwały Nr XXXVI/295/2021 w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres 5 lat – PROJEKT
j) Podjęcie uchwały Nr XXXVI/296/2021 w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres 5 lat –PROJEKT
k) Podjęcie uchwały Nr XXXVI/297/2021 w sprawie w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok – PROJEKT
11. Sprawy bieżące, oraz wolne wnioski i udzielanie na nie odpowiedzi.
12. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy Chorkówka.
13. Zakończenie obrad.