Rozeznanie cenowe na zadanie: „Przewóz uczniów szkół podstawowych do Zespołu Szkół w Chorkówce, Szkoły Podstawowej w Faliszówce oraz Zespołu Szkół w Zręcinie w roku szkolnym 2021/2022″

„Przewóz uczniów szkół podstawowych do Zespołu Szkół w Chorkówce, Szkoły Podstawowej w Faliszówce oraz Zespołu Szkół w Zręcinie w roku szkolnym 2021/2022″

Rozeznanie cenowe

Zał. nr 1 – formularz ofertowy

Zał. nr 2 – oświadczenie wykonawcy

Zał. nr 3 – projekt umowy

Zał. nr 4 – klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych