Absolutorium dla Wójta Gminy Chorkówka oraz ślubowanie nowo wybranego Radnego 

25 czerwca br.  odbyła się XXXVII sesja VIII kadencji Rady Gminy Chorkówka, podczas której miały miejsce dwa ważne wydarzenia. Uroczyste ślubowanie złożył Mateusz Szkudlarek, który na radnego został wybrany 13 czerwca br. w wyborach uzupełniających w okręgu wyborczym w Świerzowej Polskiej.

Podczas piątkowej sesji  Radni Rady Gminy Chorkówka głosowali także nad wotum zaufania oraz udzieleniem absolutorium Wójtowi Grzegorzowi Węgrzynowskiemu. Głosowanie poprzedzone zostało debatą nad Raportem o stanie Gminy Chorkówka za 2020 r. Dokument zawierający kompleksowe informacje działań podjętych w 2020 r.  dostępny jest TUTAJ. Po dyskusji miało miejsce głosowanie, które zakończyło się jednogłośnym przyznaniem Wójtowi absolutorium.

Grzegorz Węgrzynowski Wójt Gminy Chorkówka: Bardzo dziękuję Radnym z Przewodniczącym RG Chorkówka Panem Maciejem Sekułą na czele za wsparcie, uzyskane wotum zaufania i udzielone absolutorium. Tylko i wyłącznie dobra współpraca z Radnymi ma, wpływ na realizację wielu działań i inwestycji w naszej gminie. Dziękuję za współpracę, wsparcie i codzienną pomoc mojemu Zastępcy Tomaszowi Tłuściakowi, Pani Sekretarz Wioletcie Klimek i Pani Skarbnik Annie Luli, to dzięki nim udaje się na bieżąco rozwiązywać pojawiające się problemy. Dziękuję Pani Dyrektor Centrum Usług Oświatowych Gabrieli Nizianty, Pani Dyrektor Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Chorkówce Małgorzacie Wierdak, byłej Pani Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorkówce Jadwidze Barut, obecnej Pani Kierownik Katarzynie Ginalskiej, Kierownikowi Wodociągów Gminnych w Chorkówce Jerzemu Szubrze za wspólną realizację wielu planów i zamierzeń. Dziękuję kierownikom wydziałów i pracownikom Urzędu Gminy za rzetelną pracę wykonywaną na dobrym poziomie. Ogromne podziękowania przekazuję również Dyrektorom Szkół naszej Gminy za o wiele trudniejszą pracę podczas pandemii. Dziękuję za dobrą współpracę Radnym Powiatowym z naszej gminy, bo dzięki tej współpracy możemy wspólnie realizować i partycypować w kosztach przy zadaniach powiatowych. Dziękuję za współpracę Ochotniczym Strażom Pożarnym naszej Gminy za ciągłą gotowość i chęć niesienia pomocy. Podziękowania kieruje również do Przewodniczących prężnie działających Kół Gospodyń Wiejskich oraz organizacji sportowych i stowarzyszeń. Właśnie to ogromne wsparcie zachęca i motywuje mnie do dalszej aktywnej pracy na rzecz rozwoju naszej „małej ojczyzny” Gminy Chorkówka.