Nagrody Wójta Gminy Chorkówka

W minionym tygodniu odebrali świadectwa, a dzisiaj gratulacje i „Nagrody Wójta Gminy Chorkówka za wysokie wyniki w nauce”. Tradycją stało się już to, że nasi najzdolniejsi absolwenci otrzymują plecaki, które zapewne przydadzą się nie tylko w nowym roku szkolnym, ale także podczas wakacyjnych wędrówek.

Wyróżnionym absolwentom życzymy udanych wakacji i równie wysokich wyników w nauce na dalszej drodze edukacyjnej. Powodzenia w nowych szkołach.

Podczas dzisiejszego spotkania Pani Elżbieta Borek wieloletnia Dyrektor Zespołu Szkół w Chorkówce odebrała list gratulacyjny związany z zakończeniem pracy zawodowej. Pracę na stanowiskach dyrektorów zakończyły także Panie Beata Korecka ze Szkoły Podstawowej w Szczepańcowej oraz Małgorzata Pelczar z Zespołu Szkół w Świerzowej Polskiej.

Paniom dyrektorkom dziękujemy za pracę, za trud i podejmowanie wyzwań związanych z pracą w oświacie. Życzymy odpoczynku oraz pomyślności w realizacji kolejnych planów, nie tylko na drodze zawodowej.

Gratulacje i podziękowania zarówno uczniom jak i dyrektorom złożyli Grzegorz Węgrzynowski Wójt Gminy Chorkówka oraz Gabriela Nizianty Dyrektor Centrum Usług Oświatowych w Chorkówce.

Uczniom towarzyszyli dyrektorzy szkół: Elżbieta Borek ZS Chorkówka, Aneta Munia-Skrzęta SP Draganowa, Bogusława Zajączkowska–Cebula SP Faliszówka, Katarzyna Dołęgowska SP Kobylany, Włodzimierz Paluch SP Kopytowa, Beata Korecka SP Szczepańcowa, Piotr Węgrzyn ZS Świerzowa Polska oraz Paweł Przetacznik ZS Zręcin, a także rodzice.

 

Absolwenci nagrodzeni przez Wójta Gminy Chorkówka:

  • Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza w Chorkówce:

Emilia Machura,

Miłosz Rachwał.

  • Szkoła Podstawowa im. św. Jana z Dukli w Draganowej:

Oliwia Kostecka.

  • Szkoła Podstawowa w Faliszówce:

Sara Kludacz,

Kacper Szuda.

  • Szkoła Podstawowa im ks. Stanisława Kołodzieja w Kobylanach:

Anna Kopacz,

Karolina Chryń.

  • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kopytowej:

Damian Krzywda,

Milena Chorzępa,

Grzegorz Torba,

Wiktoria Szymbara,

Tomasz Torba.

  • Szkoła Podstawowa w Szczepańcowej:

Emilia Pocenty,

Wiktoria Guzik.

  • Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza w Świerzowej Polskiej:

Adrian Jureczko,

Hubert Szuba,

Eryk Warunek.

  • Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego i św. Jana Pawła II w Zręcinie:

Anna Bodaszewska,

Weronika Tomoń,

Emilia Uliasz,

Dominik Omachel,

Ksawery Dudek.