Projekty

Projekt pn. „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior+ w Kopytowej”.

Wartość zadania: 110 004,00 zł.
Dofinansowanie z Program Wieloletni Senior+ na lata 2021 – 2025, edycja 2021: 55 002,00 zł

Okres realizacji: styczeń – grudzień 2021 r.

_____________________________

Projekt pn. „Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+ w Chorkówce”.

Wartość zadania: 46 060,00 zł.
Dofinansowanie z Program Wieloletni Senior+ na lata 2021 – 2025, edycja 2021: 23 030,00 zł

Okres realizacji: styczeń – grudzień 2021 r.