Dożynki Gminne

W piękne niedzielne popołudnie odbyły się Dożynki Gminne. Tym razem święto rolników, sadowników, gospodyń i gospodarzy odbyło się w Zręcinie. Tuż po godz. 14.00 przy Domu Ludowym zgromadzili się przedstawiciele wszystkich miejscowości, każda delegacja prezentowała okazały dożynkowy wieniec, a także tradycyjny chleb. Zgodnie z tradycją wszyscy udali się do Kościoła Parafialnego pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika w Zręcinie. Niezwykle barwny korowód prowadziła Orkiestra Dęta OSP Odrzykoń pod batutą Edwarda Cymermana.

Pięknie prezentowało się 15 wieńców dożynkowych we wnętrzu zabytkowego kościoła. Mszę świętą prowadził ks. Wacław Socha Proboszcz Parafii Zręcin oraz ks. Jacek Pusztuk Proboszcz Parafii Kopytowa.

O oprawę muzyczną zadbał chór parafialny, a także orkiestra dęta. Po mszy uczestnicy Gminnych Dożynek udali się na plac przy Domu Ludowym w Zręcinie. Wśród zaproszonych gości, którzy wspólnie z miejscowymi rolnikami dziękowali za tegoroczne zbiory byli: Aneta Figiel Dyrektor Biura Poselskiego Posła Piotra Uruskiego, która odczytała list skierowany do organizatorów spotkania, Joanna Bril Radna Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Andrzej Guzik Wicestarosta Krośnieński, Andrzej Krężałek Przewodniczący Rady Powiatu Krośnieńskiego, Kazimierz Gładysz oraz Stanisław Sajdak Radni Rady Powiatu Krośnieńskiego, Stanisław Kozielec Przewodniczący Rady Powiatowej Izby Rolniczej, Grzegorz Wegrzynowski Wójt Gminy Chorkówka, Maciej Sekuła Przewodniczący Rady Gminy Chorkówka, Tomasz Tłuściak Zastępca Wójta Gminy Chorkówka, Radni Rady Gminy Chorkówka: Wojciech Żurkiewicz oraz Jerzy Szczur ze Zręcina, Aleksandra Sitar oraz Tomasz Munia z Kopytowej, Mateusz Szkudlarek oraz Piotr Kozubal ze Świerzowej Polskiej, Andrzej Wierdak z Kobylan, Stanisław Janik z Faliszówki, Krzysztof Markiewicz ze Szczepańcowej. Wśród gości byli także Anna Lula Skarbnik Gminy Chorkówka, Stanisław Chochołek Wiceprezes Lokalnej Grupy Działania „Kraina Nafty” z siedzibą w Miejscu Piastowym, Paweł Przetacznik Dyrektor Zespołu Szkół w Zręcinie. Nie mogło zabraknąć sołtysów wszystkich miejscowości oraz przewodniczących, a także członkiń Kół Gospodyń Wiejskich. W uroczystości dożynkowej wzięli udział także ks. Stanisław Babiarz Proboszcz Parafii Bóbrka oraz ks. Jan Wnęk Proboszcz Parafii Faliszówka.

Na dożynkowej scenie zaprezentowali się Orkiestra Dęta OSP Odrzykoń, Grupa Wieńcowa ze Zręcina wraz ze starostami dożynek Marią Słowik oraz Jerzym Szczurem, Zespół Śpiewaczy „Bobrzanie” z Bóbrki wraz z kapelą Ludową „Ropiorze”, „Kapela 50 +”, grupa wokalna działająca przy Gminnym Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Chorkówce prowadzona przez instruktora Magdalenę Makiel oraz zespół muzyczny „LONG DANCE”.

W trakcie uroczystości odczytany został okolicznościowy list wystosowany do organizatorów i uczestników dożynek przez Wojewodę Podkarpackiego Ewę Leniart.

Dożynki prowadzili Małgorzata Wierdak i Bogusław Pacek, nagłośnienie Damian Michniewski.

O bezpieczeństwo uczestników dożynek zadbały Ochotnicze Straże Pożarne z Poraju, Machnówki, Świerzowej Polskiej oraz Zręcina.

Imprezie towarzyszyła wystawa serwet szydełkowych Teresy Świętnickiej. Każda grupa wieńcowa otrzymała upominek.

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tego przedsięwzięcia. Szczególnie dziękujemy Państwu za udział i doskonałą zabawę. Zgodnie z zapowiedzią za rok Dożynki odbędą się w Świerzowej Polskiej.

Szczególne podziękowania kierujemy do: Koła Gospodyń Wiejskich w Zręcinie, Rady Sołeckiej wraz z Sołtysem Ryszardem Prętnikiem oraz Stowarzyszenia FIS w Zręcinie.