XL nadzwyczajna sesja VIII kadencji Rady Gminy Chorkówka

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372)

z w o ł u j ę

XL nadzwyczajną sesję VIII kadencji Rady Gminy Chorkówka

Obrady odbędą się w dniu 26 sierpnia 2021 r. (czwartek) o godz. 1530

w sali narad Urzędu Gminy Chorkówka

Porządek obrad:

Otwarcie sesji.

  1. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Budżetowo-Gospodarczej.
  4. Podjęcie uchwał:
    1. Podjęcie uchwały Nr XL/314/2021 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok – PROJEKT
    2. Podjęcie uchwały Nr XL/315/2021 w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chorkówka.
  5. Zakończenie obrad.

 

 

Przewodniczący

Rady Gminy Chorkówka

Maciej Sekuła