Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych

Zakończono zadanie związane z przebudową dróg dojazdowych do gruntów rolnych 🚜w miejscowościach Szczepańcowa i Kobylany. Na ten cel Gmina Chorkówka otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w wysokości 65.000 zł.
▶️Szczepańcowa wartość zadania 53.361,92 zł, dotacja 34.000 zł , środki własne 18.361,92 zł.
▶️Kobylany wartość zdania 43.365,19 zł , dotacja 31.000 zł, środki własne 13.365,19 zł.
▶️Wartość ogółem 96.727,11 zł , dotacja 65.000 zł (z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego), środki własne 31.727,11 zł.