Próba uruchomienia systemów i syren alarmowych

W ramach treningu, w dniu 18 listopada 2021 roku zostanie przeprowadzona głośna próba uruchomienia systemów i syren alarmowych na terenie gminy, w trakcie której zostaną wyemitowane akustyczne sygnały alarmowe: godz. 11.00 – ogłoszenie alarmu, godz. 11.15 odwołanie alarmu – Zarządzenie 0050.1.135.2021 w sprawie przygotowania przeprowadzenia na terenie gminy Chorkówka treningu systemu wykrywania i alarmowania