Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej

Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej, która zostanie powołana w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania pn. „Dowóz i opieka nad uczniami niepełnosprawnymi z terenu gminy Chorkówka do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Krośnie w 2022 roku” –ZAPROSZENIE