Remont i wyposażenie Domu Ludowego w Machnówce

Zakończyła się realizacja projektu pn. „Remont i wyposażenie Domu Ludowego w Machnówce”, którego celem jest poprawa jakości życia mieszkańców sołectwa Machnówka i stworzenie lepszych warunków do realizacji potrzeb społecznych, kulturalnych i integracyjnych.
W ramach zadania zostały wymienione drzwi wejściowe i wewnętrzne w Domu Ludowym, pomalowany został dach, pomieszczenia wewnątrz, wyczyszczono parkiet i uporządkowano teren wokół budynku. Na wyposażenie sali zakupiono 3 segmentowy parawan.
Przedstawiciele sołectwa Machnówka w ramach pracy własnej wyczyścili i pomalowali ściany oraz sufit w korytarzu DL, zaszpachlowali i pomalowali szpalety po wymianie drzwi zewnętrznych. W realizację projektu zaangażowane były również organizacje z Machnówki: Ochotnicza Straż Pożarna, Koło Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszenie Inicjatyw oraz FU „Wena”.
Koszt realizacji zadania wyniósł 19 tys. zł, 50% kosztów zostanie pokryte ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017 – 2020.
📌 Dodatkowo, poza projektem pomalowana została elewacja budynku (koszt 10 500,00 zł – środki z budżetu Gminy Chorkówka).