Przygotowanie Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych

Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z Leśniówki oraz Żeglec pozyskały dofinansowania z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na realizację zadania pn. „Przygotowanie Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych”.
W ramach prac zleconych wykonano w budynkach remont posadzek w siedzibach ww. Jednostek.
Koszty zadań wyniosły:
📌 dla OSP Żeglce
✅całkowity koszt zadania – 17 878,00 zł
✅dofinasowanie KG PSP w ramach środków MSWiA – 11 000,00 zł
✅środki z budżetu Gminy Chorkówka – 6 878,00 zł
📌dla OSP Leśniówka
✅całkowity koszt zadania – 10 772,00 zł
✅dofinasowanie KG PSP w ramach środków MSWiA – 7000,00 zł
✅środki z budżetu Gminy Chorkówka – 3 772,00 zł.