Dostawa wyposażenia do Dziennego Domu Senior+ w Kopytowej

flaga i godłoGmina Chorkówka na mocy umowy zawartej z Wojewodą Podkarpackim w dniu 15 maja 2020r. realizuje projekt pn. „Dostawa wyposażenia do Dziennego Domu Senior+ w Kopytowej”. Projekt współfinansowany jest ze środków budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015 – 2020 edycja 2020 r. Moduł I „Utworzenie i/lub wyposażenie placówki „Senior+”.

Celem działalności Dziennego Domu Senior+ będzie zapewnienie wsparcia seniorom przez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej usługi w zakresie aktywizacji ruchowej, a także oferty edukacyjnej, rekreacyjnej i opiekuńczej, w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym. Siedzibą Domu Seniora+ będzie budynek starej szkoły w Kopytowej, który został odrestaurowany w latach 2019 – 2020.

Wartość projektu: 88 940,70 zł

Kwota dofinansowania: 71 152,00 zł.

Termin realizacji projektu: lipiec – grudzień 2020 r.