Dostawa wyposażenia do Klubu Senior+ w Chorkówce

flaga i godłoKolejnym projektem  realizowanym na mocy umowy zawartej z Wojewodą Podkarpackim jest zadanie pn. „Dostawa wyposażenia do Klubu Senior+ w Chorkówce”. Projekt współfinansowany jest ze środków budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015 – 2020 edycja 2020 r. Moduł I „Utworzenie i/lub wyposażenie placówki „Senior+”.

Zadanie będzie polegało na zakupie wyposażenia do tworzonego Klubu „Senior+” który zlokalizowany będzie w zrewitalizowanym budynku po przedszkolu w Chorkówce.

Celem działalności Klubu „Senior+” będzie umożliwienie skorzystania z oferty na rzecz spokojnej aktywizacji osób starszych. W Klubie Seniora można się będzie spotkać z sąsiadem czy znajomym w podobnym wieku i wspólnie z nimi spędzić czas w miłej atmosferze. Klub będzie integrował i wspierał aktywność osób starszych, ale przede wszystkim zapewniał im dobre towarzystwo, w pobliżu miejsca zamieszkania.

Wartość projektu: 35 575,92 zł

Kwota dofinansowania: 25 000,00 zł.

Termin realizacji projektu: lipiec – grudzień 2020 r.