Remonty dróg gminnych

Sukcesywnie poprawiamy nawierzchnie dróg gminnych. Wczesną wiosną ruszyliśmy z pracami niemalże we wszystkich miejscowościach. Zdając sobie sprawę z ogromu potrzeb w tym zakresie, każdego roku zwiększamy ilość środków przeznaczanych na ten cel, co pozwala nam wykonać szerszy zakres prac – Grzegorz Węgrzynowski Wójt Gminy Chorkówka.
W tym roku podobnie jak w latach ubiegłych, prace polegały głównie na położeniu nawierzchni asfaltowej (podbudowa z klińca, warstwa wiążąca 4 cm oraz warstwa ścieralna 4 cm), a także poprawieniu poboczy. Nawierzchnie wykonano w miejscowościach: Kobylany, Draganowa, Poraj, Faliszówka, Leśniówka i Chorkówka.