Dotacje na zadania związane z ochroną zabytków w naszej Gminie

Do końca lutego br. do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu wpłynęło ponad 400 wniosków o przyznanie dotacji finansowej na wykonanie prac remontowo – konserwatorskich przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków. Po rozpatrzeniu wniosków przyznano 265 dotacji na kwotę ponad 9 mln zł.
Wśród dotowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Zabytków zadań, znalazły się także dwa obiekty znajdujące się na terenie naszej gminy.
➡️Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika w Zręcinie otrzymała 20 tys. zł na remont ogrodzenia kościoła parafialnego. Dodatkowo parafia na ten cel otrzymała również dotację z budżetu Gminy Chorkówka, w wysokości 15 tys. zł.
➡️Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Kobylanach wnioskowała o dotację na renowację ołtarza bocznego. Parafia otrzymała 20 tys. zł od wojewódzkiego konserwatora oraz 12 tys. zł z budżetu Gminy Chorkówka.
➡️Gmina Chorkówka przeznaczyła także 10 tys. zł dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bóbrce na renowację obrazu „Matka Boża z Dzieciątkiem”.