O tym co kończymy, co jest w trakcie i co jeszcze przed nami …

Zakończyliśmy już:

– termomodernizację budynku Domu Strażaka w Leśniówce,

– montaż klimatyzatorów w budynkach Domu Ludowego w Bóbrce oraz Domu Strażaka w Leśniówce.

 

Rozstrzygnięto przetarg na:

– termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Zręcinie, etap I.

 

 W tej chwili trwają pracę nad ogłoszeniem przetargu na:

– przebudowę parteru Urzędu Gminy w Chorkówce – dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych,

– modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Chorkówka (wysokość dofinansowania to 1 mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych).

 

Podpisano umowę na:

– przebudowę drogi gminnej publicznej w miejscowości  Świerzowa Polska w km 0+000 – 0+1210 wraz z budową chodnika (na to zadanie pozyskaliśmy 1 550 295,00 zł dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg).