Dystrybucja worków i naklejek na odpady segregowane

Worki i naklejki na odpady segregowane będą wydawane w następujących miejscowościach i terminach:

Miejscowość – miejsce wydawania Dzień
Bóbrka – Klub Młodzieżowy 02.07.2021 r. –  1600-2000

03.07.2021 r. – 800-1200

Chorkówka – Dom Strażaka 03.07.2021 r. –  800-1600

 

Draganowa – Dom Ludowy 03.07.2021 r. – 1000-1200

i 1500-1700

Faliszówka – Dom Ludowy 05.07.2021 r. 1500 1800

06.07.2021 r. 1500 – 1800

Kobylany – Dom Kultury 05.07.2021 r. – 1000 – 1300

i 1500 – 1700

Kopytowa Sala Kółka Rolniczego: 02.07.2021 r. – 1500 – 1800

Dom Ludowy: 03.07.2021 r. – 900 – 1400

Leśniówka – Dom Strażaka 01.07.2021 r. – 800 – 1400

 

Machnówka (dystrybucja objazdowa) 30.06.2021 r. dystrybucja

objazdowa (dostarczenie pakietu bezpośrednio do mieszkańców)

Poraj – Dom Strażaka 30.06.2021 r. –  900 – 1100

 

Sulistrowa – Dom Strażaka 28.06.2021 r. – 800 – 1000

i 1500-1700   

Szczepańcowa – Dom Ludowy 28.06.2021 r. – 1000 – 1400

29.06.2021 r. – 1200 – 1600

Świerzowa Polska – Dom Ludowy 29.06.2021 r. – 800 – 1800

30.06.2021 r. – 800 – 1800

Zręcin – Dom Ludowy 02.07.2021 r. – 1000 – 1700

03.07.2021 r. – 900 – 1300

Żeglce – Dom Ludowy 29.06.2021 r. – 900 – 1200

i 15.00-18.00

01.07.2021 r. – 1500 – 1800