XXXVIII nadzwyczajna sesja VIII kadencji Rady Gminy Chorkówka

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)

z w o ł u j ę
XXXVIII nadzwyczajną sesję VIII kadencji Rady Gminy Chorkówka
Obrady odbędą się w dniu 1 lipca 2021 r. (czwartek) o godz. 15.30
w sali narad Urzędu Gminy Chorkówka

Porządek obrad:
Otwarcie sesji.
1. Stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi – PROJEKT 
4. Sprawy bieżące, oraz wolne wnioski i udzielanie na nie odpowiedzi.
5. Zakończenie obrad.

Przewodniczący
Rady Gminy Chorkówka
Maciej Sekuła