Zarządzenie w w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania „Organizacja półkolonii letniej z programem profilaktycznym, dożywianiem, zajęciami sportowymi oraz wycieczką tematyczną dla dzieci w 2021 roku”

0050.1.92.2021_unieważnienie 79