Zawiadomienie o zwołaniu XXXIX sesji VIII kadencji Rady Gminy Chorkówka

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)

z w o ł u j ę
XXXIX nadzwyczajną sesję VIII kadencji Rady Gminy Chorkówka
Obrady odbędą się w dniu 29 lipca 2021 r. (czwartek) o godz. 1530
w sali narad Urzędu Gminy Chorkówka

Porządek obrad:

Otwarcie sesji.

1. Stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał:

a) Podjęcie uchwały Nr XXXIX/309/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krośnieńskiemu na realizację zadania publicznego,

b) Podjęcie uchwały Nr XXXIX/310/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krośnieńskiemu na realizację zadania publicznego,

c) Podjęcie uchwały Nr XXXIX/311/2021 w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego,

d) Podjęcie uchwały Nr XXXIX/312/2021 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres 10 lat,

e) Podjęcie uchwały Nr XXXIX/313/2021 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok.

4. Zakończenie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy
Chorkówka
Maciej Sekuła

Projekty uchwał