Remont pomieszczeń w budynku Domu Strażaka w Sulistrowej

Trwa realizacja projektu pn. „Remont pomieszczeń w budynku Domu Strażaka
w Sulistrowej”, który otrzymał dofinansowanie w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021 – 2025. W ramach zadania w budynku zostanie zamontowany nowy kocioł kondensacyjny gazowy, wymienione drzwi zewnętrzne oraz wewnętrzne, odnowione pomieszczenia kuchni, zaplecza kuchennego, korytarza i wc. Sołectwo Sulistrowa przystąpiło do Programu w 2021 roku i jeszcze przez najbliższe 2 lata będzie mogło korzystać z Programu, którego celem jest integracja i aktywizacja społeczności wiejskiej poprzez realizację działań mających na celu zaspokajanie potrzeb społecznych.

Dofinansowanie ze środków budżetu województwa dla gminy wyniesie 12 tys. zł, całość zadania to koszt 32,3 tys. zł. Projekt zostanie zakończony w październiku  2021 r.