Skanalizowany został cały obszar gminy

Zakończyliśmy kolejny etap budowy kanalizacji w Gminie Chorkówka i tym samym skanalizowany została cały obszar gminy. W tym roku zadaniem, które dobiegło końca objęte zostały miejscowości Faliszówka oraz Poraj. Koszt przedsięwzięcia wyniósł – 3 370 495,05 zł w Faliszówce oraz 2 050 583,58 zł w Poraju.
Przypominamy zadania realizowane w latach ubiegłych:
➡️„Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Draganowa”, termin zakończenia 2.12.2019 r. – 3 426 587,74 zł
➡️„Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i magistralą przesyłową wody w miejscowości Kopytowa”, termin zakończenia 11.12.2019 r. – 10 848 091,08 zł
➡️Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompowniami ścieków dla miejscowości Kobylany, termin zakończenia 31.08.2018 r. – 5 060 367,91 zł
Na mapie kanalizacyjnej naszej gminy istnieją również tzw. „białe plamy” (niepodłączone budynki oddalone od centrum miejscowości). W najbliższym czasie planuje się opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej na podłączenie tych budynków do kanalizacji sanitarnej.