XLIII sesja VIII kadencji Rady Gminy Chorkówka

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.)

z w o ł u j ę

XLIII sesję VIII kadencji Rady Gminy Chorkówka

Obrady odbędą się w dniu 23 listopada 2021 r. (wtorek) o godz. 1530

w sali narad Urzędu Gminy Chorkówka

Porządek obrad:

Otwarcie sesji.

 1. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów:
  • z XLI sesji Rady Gminy Chorkówka z dnia 28 września 2021 r.
  • z XLII sesji Rady Gminy Chorkówka z dnia 26 października 2021 r.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy Chorkówka z działalności międzysesyjnej.
 5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Chorkówka.
 6. Sprawozdanie z posiedzenia komisji stałych.
 7. Podjęcie uchwał:
  • Podjęcie uchwały Nr XLIII/344/2021 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zręcin – PROJEKT 
  • Podjęcie uchwały Nr XLIII/345/2021 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Gminnym Żłobku „Akademia Malucha” w Świerzowej Polskiej, dodatkowej opłaty za wydłużony wymiar opieki nad dzieckiem i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w tym Żłobku oraz warunków zwolnienia od ponoszenia tych opłat – PROJEKT 
  • Podjęcie uchwały Nr XLIII/346/2021 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od zbycia nieruchomości w drodze przetargu – PROJEKT 
  • Podjęcie uchwały Nr XLIII/347/2021 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres 5 lat – PROJEKT 
  • Podjęcie uchwały Nr XLIII/348/2021 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości – PROJEKT 
  • Podjęcie uchwały Nr XLIII/349/2021 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych – PROJEKT 
  • Podjęcie uchwały Nr XLIII/350/2021 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok,
  • Podjęcie uchwały Nr XLIII/351/2021 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy.
 8. Sprawy bieżące, oraz wolne wnioski i udzielanie na nie odpowiedzi.
 9. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy Chorkówka.
 10. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący

Rady Gminy Chorkówka

Maciej Sekuła

Zawiadomienie XLIII sesja 23 listopada 2021 R..docx