Rekreacyjno-edukacyjna przestrzeń przy ZS w Zręcinie

Logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie4 października br. pisaliśmy o ścieżce przyrodniczej, która miała powstać przy budynku Zespołu Szkół w Zręcinie. Tworzenie rekreacyjno – edukacyjnej przestrzeń dobiegło końca. W ramach zadania wytyczona została ścieżka wzdłuż której posadzono drzewa, zamontowano tablice informacyjne, powstał ogród sensoryczny a także łąka kwietna z domkami dla owadów. Na trasie zamontowane także 3 tablice edukacyjne.

Do pracy przyłączyli się zarówno uczniowie jak i nauczyciele. Efekt widoczny będzie wiosną, kiedy wszystko rozkwitnie, a teren się zazieleni.

O tym jakie drzewa i rośliny zostały posadzone przeczytacie tutaj: http://chorkowka.pl/index.php/2021/10/04/gosciu-siadz-pod-mym-lisciem/

Całkowity koszt projektu wyniósł 12 tys. zł, w tym dotacja z WFOŚiGW w Rzeszowie w wysokości 7 tys. zł.