Plac zabaw „bez barier” gotowy

LOGO PROW-u Budowa placu zabaw „bez barier” w Chorkówce zakończona. W pobliżu Szkoły Podstawowej w Chorkówce powstał plac zabaw wyposażony w nowoczesny i różnorodny sprzęt oraz urządzenia dostosowane do potrzeb dzieci o obniżonej sprawności ruchowej, ale także dla dzieci pełnosprawnych. Na placu zabaw znajduje się: duży zestaw integracyjny, trampolina zabudowana w gruncie, zjeżdżalnia, zestaw ”gniazdo” + dwie huśtawki, huśtawka wagowa podwójna oraz mała architektura: ławki, kosze, tablica informacyjna, domek z ławką i stojak na rowery.
Całkowity koszt zadania wyniósł 194 883,66 zł, w tym dofinansowanie z EFRROW 109 125,00 zł.
Środki przyznano w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.