Konkurs ofert na realizację zadania pn. „Dowóz i opieka nad uczniami niepełnosprawnymi z terenu gminy Chorkówka do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Krośnie w 2022 roku”

Zarządzenie nr 0050.1.139.2021 Wójta Gminy Chorkówka z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację… Czytaj więcej Konkurs ofert na realizację zadania pn. „Dowóz i opieka nad uczniami niepełnosprawnymi z terenu gminy Chorkówka do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Krośnie w 2022 roku”

czytaj więcej

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn. „Dowóz i opieka nad uczniami niepełnosprawnymi z terenu gminy Chorkówka do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie w 2022 roku”

Zarządzenie nr 0050.1.138.2021 Wójta Gminy Chorkówka z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację… Czytaj więcej Otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn. „Dowóz i opieka nad uczniami niepełnosprawnymi z terenu gminy Chorkówka do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie w 2022 roku”

czytaj więcej